10 практики за редуциране на хартията в офиса

Може би най-добрата идея за редуциране на хартиените отпадъци е чрез създаване на офис без хартия.

Ако това е не съвсем осъществимо, тогава трябва да определите за кои цели може да използвате хартия и за кои не и се уверете, че ясно сте декларирали тази политика и я прилагате последователно. Тук са посочени няколко съвета как да сведете хартиените отпадъци до минимум:

1. Насърчавайте всички в офиса да редактират на компютрите си преди да разпечатат. Това ще ви помогне да намалите броя на черновите на документи, които се разпечатат или ги разпечатвайте на неизползваната страна от стари листове

2. Запазвайте офис-документацията си дигитално

3. Използвайте и двете страни на листовете, като настроите компютрите и принтерите автоматично да разпечатват двустранно

4. Отървете се от ненужните доклади и намалете техния обем

5. Позволете повторното използване на хартиени пликове, поставяйки етикет върху стария адрес

6. Използвайте факс-машини, имейли и гласови съобщения когато е възможно, за да избегнете тези на хартия

7. Споделяйте и разпространявайте електронно документи, бележки, доклади и всички други публикации помежду си

8. Използвайте по-тесни полета и разстояния за по-малко важни документи

9. Използвайте отново папките

10. Не забравяйте да рециклирате скрап хартията. Шредираната хартия също може да бъде повторно използвана като пълнеж за опаковане при конкретни приложения