Какво спира хората да рециклират?

Много от хората просто не рециклират. Те са членове на нашите семейства, наши приятели и съседи.

И така, какво кара тези хора да заобиколят кошчетата за разделно събиране?

1) Рециклирането е „неудобно“:

– Няма достъпни пунктове за рециклиране, или ако има, то те са с неудобно работно време
– Отнема време да се сортират отпадъците и да се превозят до съответния пункт – повечето хора не желаят да направят допълнително усилие (ако не е достатъчно лесно, не го правят)
– Отнема пространство – няма достатъчно място в домовете за съхранението на различните отпадъци, а някои посочват, че различните кошчета им бият на очи и ги дразни (Но това достатъчно добро оправдание ли е?)

2) Рециклирането е объркващо:

– Хората не са сигурни кое е рециклируемо и кое не е
– Голяма част не разбират ползите за околната среда когато се рециклира и не виждат смисъл да го правят (затрупващата ги информация за измененията в климата, препълнените сметища и изчерпването на ресурси ги прави скептични към рециклирането)
– Трудно е да се разбере кое къде отива – различни бутилки, различни пластмаси, различни картони…

3) Рециклирането не е от полза:

– Търси се директната и лична полза – „Ако ми плащат ще рециклирам“
– Много хора не ги интересува и смятат, че не е важно. Tе „забравят“ да рециклират – „Да си зелен е прищявка“
– Свързано е с разходи (на време и пари)

Не трябва да забравяме и че съществуват различни общности и демографски единици, като за всяка от тях стоят различни бариери пред това да рециклират. За това са нужни различни подходи и решения за всяка демографска единица. Например някои могат да бъдат подтикнати ако виждат рециклирането, като дейност с добавена стойност; други чрез глоби и санкции; трети – чрез изграждане на удобна, лесна за потребление инфраструктура за рециклиране; четвърти – чрез доказателство, че рециклирането е добро за икономиката, чрез него се пести енергия и се опазват ресурсите. Много е трудно за повечето хора да направят връзката между техните дневни навици и последствия от тях.

Разсъждавайки върху изброените причини е необходимо да се приложи креативно мислене и повече активност.
Ако няма подсигурена инфраструктура, не може да се очаква хората активно да участват. Но има и нещо друго, ако даденият човек е незаинтересован, то той няма да знае и няма и да си мисли дори, че има програми и пунктове за рециклиране в дадено населено място. В такъв случай програми за партньорство с малки местни магазинчета биха били удачни. В тях може да се включи и предоставяне на образователни материали (брошури), за да се намали неинформираността сред хората. Те се нуждаят от информация как да рециклират правилно, какво всъщност се случва с тяхната рециклирана електроника и нейните компоненти (пластмаси и метали) и как рециклирането влияе върху общността и околната среда.

Целта ни е чрез предоставяне на повече информация да достигнем до повече хора, като ги накараме да се замислят за ползите от рециклирането.

5 грешки, които правите когато рециклирате

От особена важност е рециклирането да бъда направено правилно
Рециклирането е процес на превръщане на отпадъчни материали в нови продукти, който добавя стойност към нашия живот.

В същото време осигурява екологични ползи, като енергоспестяване, съхранение на материали и по-малко използване на депата за отпадъци. От особена важност е рециклирането да бъда направено правилно.

Ето 5 често срещаните грешки, които хората правят докато рециклират:

1. Включват найлоновите торбички – на не много места се приемат употребявани найлонови торбички в смесен поток за рециклиране, тъй като те могат да бъдат трудни за сортиране и почистване. Погледнете за други опции, където се приемат найлонови торбички.

2. Включват нерециклируемо стъкло – не всички стъкла подлежат на рециклиране. Прозрачните буркани и бутилки могат да бъдат рециклирани, ако вашата програма за рециклиране приема такова стъкло. Въпреки това, електрическите крушки, лабораторните стъклария, огледалата и стъклата на прозорците обикновено не се приемат за рециклиране. Осветителните тела са на път да станат все по-приемливи в специализирани рециклиращи програми.

3. Включват мазни опаковки от храни – хартиени и картонени материали редовно се приемат от рециклиращите програми, но с изключение на тези, пропити с храна или мазнина хартии, които могат отрицателно да повлияят на качеството на рециклираната хартия. Мазните картонени кутии могат да се приемат с органичните отпадъци, например.

4. Не отстраняват течностите от флаконите – това е доста често срещана грешка. Някои хора просто изхвърлят техните флакони за течности в кошчетата за рециклиране без да са ги изпразнили предварително от дадената течност. Ако има останала течност, то тя може да се разлее и замърси други смесени материали като хартия. В допълнение, контейнерите, съдържащи течности са по-тежки, от тези, които са празни, и това може да доведе до неточно сортиране в завода за рециклиране.

5. Премахват етикетите – много хора си мислят, че е важно да се премахне етикета от металните кутийки и флакони. Но това е напълно ненужна стъпка за процесите на термично рециклиране, които ги изгарят. Спестете си ценно време и не го правете.

Отделете няколко минути, за да сте сигурни, че рециклирате само приемливи материали.

Само защото даден елемент може да бъде рециклиран, това не означава, че непременно той ще бъде приет в съответната рециклираща програма и само защото се приема в определено състояние, като изплакнат и чист, не означава, че може да приеме елемента, ако той е мръсен.